VENR V80 Cpu Onboard Atom Share SLGXX

admin

Administrator
Staff member
Note :

  • Dòng máy này hay lỗi chíp Nam SLGXX CG82NM10

  • Tình trạng : Kích lần đầu lên hình , lần sau chỉ lên 0.06A không lên hình

  • Chíp Nam này khò thử Test không được è Phải làm chân lại đoán Pan

  • Làm chân lại è Nếu chưa ổn thay thế chíp Nam này luôn
 
Top