Sửa lỗi không nhận phím số khi thay main Lenovo G30 30 (14") cho máy G50 30 (15.6")

admin

Administrator
Staff member
Sửa lỗi không nhận phím số khi thay main Lenovo G30 30 (14") cho máy G50 30 (15.6")
Mã mainboard ACLU9/ACLU0 NM-A311 dùng chung cho 2 dòng máy , tuy nhiên khi dùng mainboard dòng 14" thay cho dòng 15.6" sẽ không nhận bộ phím số.
Bạn chỉ di chuyển vị trí linh kiện sẽ khắc phục xong.
Keyboard Lenovo G50 30.jpg
 

Attachments

Top