Sách Bí quyết sửa mainboard PC

admin

Administrator
Staff member
1576110211473.png
SÁCH BÍ QUYẾT SỬA MAIN PC
Lời mở đầu
Chương I

Điện tử căn bản
 • Nguồn điện xoay chiều 1
Linh kiện thụ động
 • Điện trở 4
 • Tụ Điện 9
 • Cuộn cảm (cuộn dây) 13
Linh kiện bán dẫn
 • Diot 14
 • Transistor 17
 • IC 18
 • Mosfet 19
Hướng dẫn đo đồng hồ 23
Bài tập cuối chương 32
Chương II
Các chức năng trên Mainboard 34

Chương III
Lý thuyết nâng cao PC
 • Các dạng kích nguồn 39
Bài tập
 • Mạch nguồn Chipset 42
Bài tập
 • Mạch nguồn Ram 48
Bài tập
 • Mạch nguồn Vcore 53
Bài tập
 • Mạch nguồn Clock gen 59
Bài tập
Chương IV
 • Phân tích sơ đồ mạch và nguyên lý hoạt động main PC 63
 • Hướng dẫn sử dụng card testmain PT093C 65
 • Tính hiệu reset là gì? 68
 • Bài tập thực hành trên mianboard PC 71

Chương V
Những pan bênh thường gặp và cách sửa chữa main PC 72
Hướng dẫn đo đạt các lệnh một số dòng SIO trên main G41, H61, H81…
 • SIO IT8718, IT8712, IT8720, IT8728 điều kiện cần khi kích nguồn 73
 • SIO IT8620 điều kiện cần khi kích nguồn 74
 • Các modem Asus sử dụng SIO NUVOTON NCT5532 5535 5577 5579 75
 • IT8772 thường sử dụng trên các dòng main Foxcon 76
 • Hướng dẫn đo đạt IC Quản lý nguồn Vcore IC ADP0905 (Asus G41) 77
 • Mất nguồn Vcore mainboard ASUS G31 p5kpl-am 78
 • IC RT8841 ở dòng main Foxcon G31, G41 và H61 (mất Vcore) 79
 • Giga G41M S2P mất vcore (IC Isl6312) 80
 • Asus P8p67 rev 3.0 mất vcore (IC ASP 10008) 81
 • Cách đo đạt IC Vcore ISL95836 (dùng trong các dòng main Giga h61) 82
 • Giga H61M DS2 kích tắt (pan thường gặp ở dòng main giga) 83
 • Main Giga B75M D3V Sutdown là reset lại 85
 • Asus h61mk báo lỗi 12v (báo đỏ lên 14v và F1) trong cmos 86
 • Pan Asus p8h61mx rev 1.02 kích tắt 87
 • Giga H61m DS2 B3 kích tắt không tự kích lại 88
 • Giga H61M DS2 không kích được nguồn 89
 • Giga H87_D3H mất xung reset 91
 • Giga H61M DS2 rev5.0 Chạm 3v3 92
 • Asus P5KPL AM có reset nhưng không boot 92
 • Asus H61M-K kích tắt (hướng dẫn sửa chữa) 94
 • Foxcon 45CMX mất nguồn Vcore 96
 • Pan F1 các dòng main foxcon G31 G41 97
 • Giga B75_D3V kích tắt không kích lại 98
 • Main server asus Z9PE-D8 lỗi chassis 99
 • Hướng dẫn sử dụng máy nạp rom Minipro TL886 100
 
Top