Pan Samsung Mini NP-NC10 Cpu Onboard Share QG82945GSE

admin

Administrator
Staff member
Pan Samsung Mini NP-NC10 Cpu Onboard Share QG82945GSE

Lưu ý :


-Main tháo Pin Cmos è Main không tự kích nguồn

-Kích nguồn Main Chân 1+3 Jack J502 (PWR SW CONN)

-Main không Xuất Ngoài

Pan :

-Main không kích được nguồn

  • Hay bị nổ lưng IC 3v5v TPS 51120

  • Thay IC 3v5v TPS 51120

  • Main có nguồn không hình

  • Rờ chíp Nam thấy nóng Ran

  • Lỗi chíp Nam GBM

  • Thay chíp Nam GBM
 
Top