Pan Compaq CQ40 Core2 GL40=HP DV4 mất nguồn 1.1v

admin

Administrator
Staff member
  • Pan Compaq CQ40 Core2 GL40=HP DV4 mất nguồn 1.1v
Dòng : 0.80=>0.90A , chạy một lúc restart lại , không lên hình

- Test Cpu Core2 (Vẫn vậy)

- Đo nguồn ngay cuộn dây chíp 51117 (0,45v) , Nguồn Cpu, cuộn dây trên (1,5v)
1.png


- Bị lỗi IC 51117

1.png

- Thay IC 51117 máy chạy (Nguồn Cuộn dây 51117 phải 1,1v)
1.png
 
Top