Nôi quy đăng bài viết

admin

Administrator
Staff member
-Nội dung đăng bài đúng chủ đề, đúng chuyên mục đăng.
-Không spam, quảng cáo vào chủ đề mà không đúng mục đích của mỗi chủ đề,
-Không đăng hình nhạy cảm, ngôn ngữ nhạy cảm,
-Nôi dụng đăng đúng với pháp luật Việt Nam
**Nếu phạm quy lần đầu sẽ được nhắc nhỡ với trường hợp sai chủ để,
**Trường hợp đăng nội dung hình ảnh nhạy cảm, sai với luật pháp Việt Nam BQT sẽ xóa nội dung và acount vĩnh viễn
-Sẽ có những phần thưởng cho những user nhiệt huyết, siêng năng ...
Phần thưởng như:
- Được nâng cấp vào nhóm VIP hoặc SUPPER VIP
Khi được vào nhóm cao cấp trên các user sẽ có quyền ngang hàng với admin
....
 
Top