Main server asus Z9PE-D8 lỗi chassis

admin

Administrator
Staff member
Main server asus Z9PE-D8 lỗi chassis
  • Nhận máy tình trạng clear cmos máy chạy 1 lần F1 vào bios nhưng khi chỉnh sửa F10 lưu lại thì bị chassis
  • Khắc phục do rỉ 0Q1 tháo ra máy chại bình thường và lưu dc bios

1.png
 
Top