Main Foxcon mất nguồn vcore

admin

Administrator
Staff member
Chia sẽ pan bệnh mất nguồn vcore Foxcon cho AE kt khi gặp phải

- nhận máy mất nguồn vcore (bệnh thế kỷ của dòng foxcon 945, g31, g41...) khi gặp phải các bạn không nên vội vàng hàn khò lung tung.Chúng ta từng bước đo đạt để xác định chính xác chánh trường hợp xin pan nặng thêm. Sau đây tôi phân tích main foxcon G31mv dùng IC Rt8841.

- Đo các chân IC 22, 30 = 12v, (trường hợp mất nguồn này rất thấp)

-Chân 31 (VRMPWRGD) = 3.3v (chân này IC tốt sẽ cho ra lệnh 3.3v) chạy chung nguồn 3.3v với SIO

-Chân 32 (VRM_EN) = 1.2v nguồn này đa số mất

trong buổi sáng nhận 6 main foxcon đều mất vcore và khắc phục thành công 100%

quay lại bài

- nguồn nuôi cho IC hoạt động là 5v và 19v 2 nguồn này bắt buột phải có từ khi kích được nguồn.
1.png

- Khi có nguồn nuôi cho IC IC hoạt động sẽ cho ra 2 lệnh VRMPWRGD cấp về SIO và ICH... và lệnh VRM_EN cấp vào socket CPU thong qua fet R C và L.

1.png

Trường hợp mất nguồn VRM_EN xem như mất nguồn vcore, thông qua schematic chúng ta thấy lệnh VRM_EN có liên quan đến Transistor Q20 và fet Q18, theo nguyên lý hoạt động đê cho chân D của Q18 (VTT_PWRGD) có vol (1.2V) thứ 1 chân G Q18 phải ở mức thấp tức (0V) và thứ 2 R254 phải sống và trở kháng (ohm) không sai lệnh quá lớn. Về trường hợp này các bạn gỡ hẳn R254 ra và kích nguồn đo lại chân D của Q18 có 1.2v ko nếu có là đánh đúng fan bệnh tới đây chắc chản là đã có nguồn Vcore và để cho CPU hoạt động cần phải có nguồn VRMPWRGD (3.3v) nếu 2 lệnh ở chân 31 va 32 của IC RT8841 thì chắc chắn với các bạn là gắn CPU vào main kêu tit tit tit tới đây thì đã xong phần nguồn Vcore rồi còn có vấn đề về sau các bạn có thể Comment tôi sẽ phân tích thêm.

thân chào các bạn. Chúc các bạn thành công!!!
 
Top