Mạch RTC trong mainboard

admin

Administrator
Staff member
Mạch RTC : Thạch Anh 32Kb gần chíp Nam :

Thạch Anh
2 Tụ nhỏ

Pan Lỗi Thạch Anh Mạch RTC :

  • Chân 1 và 4 Thạch Anh đo chạm nhẹ (5 Ohm – Đồng hồ kêu)
  • Chân 1 và 4 Thạch Anh qua 2 tụ và 2 chân này không thông với nhau1591588362774.png
  • Chân 2 và chân 3 mới thông với nhau è 2 chân này thường để trống hoặc nối Mass
Mạch RTC trong máy tính là còn gọi là real-time clock hay Real-time computing: Hệ thống tính toán thời gian thực
Mạch này nằm trong cầu nam hoặc one chipset nó có 2 chức năng chính
1 Duy trì thời gian
2 Lưu bản sao của Bios có các thiết lập người dùng
Đặc điểm:
- Nguồn nuôi là Pin Cmos khi có nguồn chờ sẽ thay thế Pin Cmos
- 2 phần này ăn nguồn riêng biệt rtcvcc( mỗi phần sẽ ăn nguồn qua 1 trở khoảng 20k và có tụ lọc)
+ lỗi phân duy trì thời gian thì máy vẫn chạy không lưu được ngày giờ
+ Lỗi phần bỗ nhớ thì sẽ không nạp được Bios lên bộ nhớ dẫn đến máy không khởi động được nguồn khi đó kích nguồn đèn nguồn có thể sáng nhưng máy không ăn dòng
1591588386888.png
1591588394359.png
 
Top