Gateway NV55C Cpu Corei3(I) Share HM55

admin

Administrator
Staff member
Note :

  • Dòng SB : 0.01-0.02 A
  • Main không tự kích è Kích nguồn chân 7 từ phải qua
  • Tháo Pin Cmos è Restart 1 lần chạy

  • Dòng Main này nếu lỗi nguồn quạt è Không nên câu nguồn chân 2 và 3 Fet Fan U60 è Gây ra Pan chạy lâu dài thiếu áp nguồn 5V cấp sau (Cấp cho HDD ; DVD ; Fan…..)
  • Ta câu nguồn vào F2 của cổng Vga Xuất ngoài .
NOTE : DÒNG Main Share này tốt nhất đừng câu nguồn FAN


Pan :


  • Mất nguồn Fan

  • Ta câu nguồn vào F2 của cổng Vga Xuất ngoài

  • Không nhận HDD è Do Nguồn cấp HDD (Có 2 nguồn là 5V và 3v3) sụt áp xuống còn 3v7 và 2v7

  • Do Nguồn qua Fet U25 (Fet chuyển từ 5vAL è 5V cấp sau) bị sụt áp è lỗi Fet U25 è Thay thế Fet này (Fet Ngược)
 
Top