Fix lỗi khóa nguồn đầu vào trên các máy Sony VAIO (OVP)

admin

Administrator
Staff member
- OVP : Mạch bảo vệ nguồn đầu vào

- System SCP Protect : Mạch bảo vệ quá nhiệt phần nguồn
- Battery UVP Protect : Mạch bảo vệ khi mức nguồn Pin quá thấp

Rất nhiều bạn vấp phải Pan này


Máy chạy bình thường nhưng thính thoảng mất nguồn đầu vào. Pin Adapter và Pin Cmos ra một lúc rồi gắn vào chạy bình thường nhưng lại bị lại

Cách Fix như sau :

- Gần như Máy SONY Vaio nào cũng có mạch này và tương tự giống nhau gọi là mạch System OVP (Bảo vệ quá áp tất cả các nguồn trong máy)

Ta tìm và đấu điểm như hình vẽ xuống GND là máy sẽ ổn định không bị lại :

Vào Sheematics của Main Sony cần Fix lỗi OVP
Find chữ : PROTECT
Tìm mạch OVP è Mạch : System OVP for VEDS
Tìm đến cầu Phân Áp tương tự trong hình để câu xuống Mass
Mạch gồm :
  • 1 PQ 3 chân nối nguồn đến cầu Phân Áp
  • 2 R cầu Phân Áp : R1 = 10K ; R2 = 100K
  • 1 IC PU 5 chân có chân Out nối với nguồn ra cầu Phân Áp
1591591262516.png
 
Top