Asus F8S Cpu Core2 Vga Rời G86-735-A2 chạm nguồn đầu vào

admin

Administrator
Staff member
  • Pan Asus F8S Cpu Core2 Vga Rời G86-735-A2
Pan :
  • Dòng main Asus F8S (Main dài màu vàng) này rất hay lỗi Fet trên(Fet Nghịch) nguồn 1.05V (Dùng IC 6262)
1.png
  • Hay chạm Fet (Đo Ohm 2 đầu Fet còn 1.05Ohm)
è Cắm nguồn vào báo chạm nguồn liền (Để khoảng 8v là Main chạm 5A, không thể dò bằng cách rờ nóng )
  • è Xác định Fet (Fet trên gần IC 6262) è Thay Fet (Dùng Fet trên nguồn Cpu 19v vì dòng cao dùng Fet nguồn thấp dễ bị chạm lại)
1.png
 
Top