Acer 4349 – 4749 kích nguồn nháy đèn nguồn xong tắt

admin

Administrator
Staff member
Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các bước sửa máy Acer 4349 – 4749 kích nguồn nháy đèn nguồn xong tắt.
Tình trạng ban đầu nhận máy đã có chút sửa chữa nhẹ, kích nguồn nháy đèn nguồn xong tắt, đồng hồ dòng chỉ 0,02 xong lại trở về 0.
Tiến hành kiểm tra từng bước sau:
Bước 1: Điện áp 3v5v đã có, điện áp chờ 3v tại công tắc có, kích nguồn thấy chân 95 của IO NBSWON# từ 3,3v tụt về 0v rồi lại trở về 3,3v vậy là IO đã nhận lệnh kích nguồn từ công tắc.
Bước 2: Kiểm tra chân 91 IO DNBSWON# thấy 0v kích nguồn lên 3,3v –> IO đã gửi lệnh mở nguồn đến HM65.
Bước 3: Kiểm tra các lệnh phản hồi từ HM65 về IO SUSC# chân 73 IO(lệnh SPL_S4# từ HM65 về), SUBB# chân 21 IO (lệnh SPL_S3# từ HM65 về) thấy khi chưa kích nguồn 0v sau kích nguồn 3,3v vậy HM65 đã có lệnh phản hồi về IO để mở các nguồn thứ cấp.
Bước 4: Lần lượt kiểm tra các lệnh S5_ON, SUSON, MAINON thấy sau kích nguồn đều có 3,3v vậy IO đã ra lệnh mở nguồn thứ cấp
Bước 5: Tiến hành kiểm tra từng đường lệnh S5_ON, SUSON thấy không vấn đề gì đường đi có áp đầy đủ.
Bước 6: Kiểm tra lệnh MAION thấy đến các nơi đều có duy chỉ có đến PQ19 thấy mất áp, kiểm tra nhanh PQ19 thấy không chập. Đến đây đã hiểu mục mạch đồng dẫn đến mất lệnh MAION làm PQ19 không dẫn –> điện áp VIN 19v đi qua điện trở PR104 kích vào chân G của PQ18 làm fet này dẫn mạnh kéo nguồn nâng áp 15v đi qua PQ18 xuống mass –> mất lệnh MAIND (lệnh này mở nguồn 1,5v thứ cấp và một số nguồn khác) dẫn đến kích nguồn xong không có lệnh mở thứ cấp máy đi vào trạng thái bảo vệ và ngắt nguồn.
Bước 7: Tìm trên sơ đồ thấy lệnh MAINON đến đầu PR68 điện trở này không sử dụng lại gần với chân G của PQ19, nối dây từ PR68 đến G của PQ19.
Sau khi nối xong máy đã boot và lên hình.
1591606378338.png
 
Top